Aanbevelingen voor het muziekonderwijs

Minister Jet Bussemaker heeft voor de cultuurnota van 2017-2020 om een “handreiking” gevraagd van deskundigen om beter muziekonderwijs te faciliteren en te toetsen. Het hele rapport kunt u hier lezen.

1281498871

Wat zijn de aanbevelingen?

  • Muziekonderwijs een structurele (!) plek geven in het onderwijs via lange leerlijnen
  • Aantrekken van vakleerkrachten
  • Bij en nascholen van groepsleerkrachten (op Pabo’s nu weinig cultuuronderwijs)
  • Toewerken naar co-teaching door groeps en vakleerkrachten.

Zelf ben ik wel blij met het serieus nemen van het muziekonderwijs door de minister. Muziek of beter gezegd cultuuronderwijs hangt er op veel scholen maar bij. Hulp om hier structurele veranderingen in te brengen is echt hard nodig.

In januari 2015 is er een conferentie voor schoolleiders over dit onderwerp.