Hoe bouw je een les op

imagesDeze vraag wordt regelmatig gesteld aan dit blog. Voordat ik hier iets over schrijf moet ik wel zeggen dat er niet 1 recept is om een les te geven. Zowel de leerkracht als de leerling als de tijd heeft invloed op het verloop en de inhoud van de les. Maar er zijn ook een aantal facetten die regelmatig terugkeren in een les. In Elementen in een les heb ik ze beschreven

Een muziekles staat ook niet op zichzelf. Maakt deel uit van een leerlijn, want er is een vervolg op een les, je wil een doel bereiken. Of de muziekles is onderdeel van een thema waar je over werkt. Ik kan me goed vinden in de beschrijving van de leerlijn van het SLO. (Schoolplan leerlijn ontwikkeling)

De minister van onderwijs ziet de volgende kerndoelen voor het Primair onderwijs :

54 De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Zelf vind ik de doelen erg breed. Dat is mooi, maar je hebt weinig houvast. Je kunt eigenlijk doen wat je wil. (of niet) Daarom zal ik wat houvast bieden en een aantal voorbeelden geven die je kunt gebruiken in de opbouw van een les. Ik gebruik 4 elementen, je kunt er ook 2 of 3 nemen. En op een ander moment doe je er misschien maar 1. (Bijvoorbeeld liedjes zingen). Als je maar elke week (of elke dag) muziek maakt met de groep, zodat de kinderen plezier en ervaring krijgen in zingen en dansen en zelf muziek maken en bovenstaande doelen kunnen verwezenlijken.

Voorbeelden van een les voor de OB