Sneeuwwit vogeltje en liedjes met een geschiedenis

INHOUD: 1. Drie schuimtamboers 2. Komt vrienden 3. Wat weet jij van vroeger 4. Wilhelmus 5. Sneeuwwit vogeltje 6. Mendelssohn in Italië

 

6. MENDELSSOHN IN ITALIE  (19e eeuw) 1809-1847

Unknown

Hieronder is een filmpje met muziek van Felix Mendelssohn die hij schreef toen hij door Italie reisde. Net als nu reisden jonge mensen graag door Europa om een andere wereld te leren kennen. Mendelssohn had een rijke vader, dus hij kreeg die kans.

Mendelssohn schreef aan zijn zus Fanny hoe gelukkig hij was in Italië. Op reis kreeg hij veel ideeen voor nieuwe muziek. Dat is de 4e symfonie geworden die je hieronder kunt horen. Het 1e deel is heel levendig en vrolijk. Maar ik gebruik het 2e langzame deel.

Ik heb uit het tweede deel (Andante) de mooie melodie (het thema) genomen en er een tekst op gemaakt die vertelt over deze reis. Bij dit Andante had Mendelssohn een katholieke processie voor ogen die grote indruk op hem maakte.

Wanneer je het lied een paar keer met de klas hebt gezongen, luister dan naar de uitvoering van het orkest. (vanaf minuut 11) Je “begrijpt’ de muziek dan veel beter en je hoort ook veel meer. 2e stemmen, een baspartij enz. Stel vragen* aan de kinderen. Zo wordt luisteren ontdekken.  Neem de tijd…..

  • Eerst een ruime vraag: Wat horen jullie. Vaak analyseren de kinderen met elkaar al het hele stuk. De een hoort de melodie, de ander de 2e stem op de fluit weer een ander de baspartij. Weer een ander geeft betekenis of gevoel aan de muziek. Het is een kwestie van concentratie en herhalen van dat specifiek stukje van 2 minuten. Laat de antwoorden van de kinderen je leiden.
  • Wil je meer verdiepen of het komt niet uit de kinderen stel dan directere vragen: Welke instrumenten hoor je. Of; Wat wil de componist vertellen. Of: luister naar de dwarsfluit. Of: hoor je de melodie er nog doorheen? Luister naar de baspartij. 

TEKST en MUZIEK, naar Italie**

1e COUPLET (intro bij het orkest) A*. Na lange lange dagen kwam ik dan in Italie aan. Met koets en paarden, door velden, dorpen, steden ben ‘k gegaan. Het orkest herhaalt de muziek met een prachtige tegenmelodie in de fluiten! (je zou ook het 2e couplet A kunnen zingen)

B. Muziek staat hier op nummer 1. Daarom ging ik er zo graag heen. A. Na lange lange dagen kwam ik in Italië aan Het orkest herhaalt hier de muziek. Je zou nu ook het 2e couplet B kunnen zingen. 

2e COUPLET A. Ik hoor muziek overal om me heen: op straat, in kerk en kroeg. ‘k Sta vrolijk op met een lied. ‘k Ga werken ook al is ’t nog vroeg.

B. Ik pak mijn pen of ganzenveer. Daarmee schrijf ik mijn symfonie neer. A. Ik hoor muziek overal: zang op straat in kerk en kroeg. 

A*= 1e thema B= vervolgthema 

 

Gitaar begeleiding + blokfluit (melodie) 2 coupletten

(Gezongen versie volgt nog.)

 

Vanaf 11:08 hoor je het orkest dit thema spelen. Vanaf 13:10 volgt een uitwerking van deze melodie. Het wordt net wat anders gespeeld en er wordt gevarieerd. Maar je herkent de stukjes muziek heel goed. 

 

5.LIEDJE UIT DE 16E EEUW: Daar zat een sneeuwwit vogeltje

 colombe-clipart

Een oud liefdesliedje over een minnaar die, met een vogeltje als boodschapper een briefje meegeeft voor zijn geliefde, die helaas net getrouwd is!

Sommige woorden hebben een symbolische betekenis (net als sommige afbeeldingen op schilderijen).

Een vogeltje staat voor een boodschapper van romantische gevoelens. De witte kleur staat voor onschuld. Een stekendorentje kan een voorbode zijn van slecht nieuws.

(Bron: uit een tekst van Erik Wille)

Gezongen met Nikki

1.Tekst: SNEEUWWIT VOGELTJE

1.Daar zat een sneeuwwit vogeltje 2x Al op een stekendorentje, din don deine. Al op een stekendorentje, din don don.


2.”Wilt gij niet mijnen bode zijn?” 2x Ik ben te klein een vogelkijn!” din don deine. “Ik ben te klein een vogelkijn!” din don don.

3.”Zijt gij maar kleine, gij zijt snel;2x
 Gij weet den weg?” “Ik weet hem wel!” din don deine,
Gij weet den weg?” “Ik weet hem wel!” din don don.

4.Hij nam den brief in zijnen bek,2x
 En vloog er mee tot over ’t hek din don deine. 
En vloog er mee tot over ’t hek din don don.

5.Hij vloog tot aan mijn zoet liefs deur: 2x 
“En slaap of waak j’, of zijt gij dood?” din don deine,
”En slaap of waak j’, of zijt gij dood?” din don don.

6.”’k En slape noch ‘k en wake niet; 2x 
Ik ben getrouwd al een half jaar …” din don deine. 
Ik ben getrouwd al een half jaar …” din don don.

7.”Zijt gij getrouwd al een half jaar?2x
 Het dochte mij wel duizend jaar.” din don deine. Het dochte mij wel duizend jaar.” din don don.

Speel een rollenspel met vraag en antwoord. Bijvoorbeeld: allen /solo (vogeltje)  

Daar_zat_een_sneeuwwit_vogeltje  

 Bron liedje: Zanggenootschap Meetjesland. Muziek: Wikipedia commons

4.HET WILHELMUS (16e eeuw)

images

Toen de Nederlanden in de 2de helft van de 16de eeuw in opstand kwamen tegen het gezag van de Spaanse koning en de katholieke Kerk, wierp Willem van Oranje zich op als voorvechter van het protestantisme. Het ‘Wilhelmus’ werd geschreven om de aanhangers van de prins van Oranje, de geuzen, een hart onder de riem te steken. Vanaf 1932 is het Wilhelmus het Nederlandse volkslied.

1.Wilhelmus van Nassouwe ben ick van Duytschen Bloedt./ Den Vaderland ghetrouwe blijf ick tot in den doet./ Een prince van Orangien ben ick vry onverveert./ Den Coninck van Hispangien heb ick altijt ghe-eert.

6. Mijn schilt ende betrouwen
zijt ghy, O Godt mijn Heer
./ Op U soo wil ick bouwen
verlaet my nimmermeer
./ Dat i-ck doch vroom mag blijven
 U dienaer t’aller stond
./ Die ty–ranny verdrijven 
die my hert doorwondt.

Zie ook:

http://www.schooltv.nl/no_cache/video/crid/20130617_wilhelmus01/

1367392627

3.WAT WEET JIJ VAN VROEGER    (van Wim Schelling)

Gezongen met Nikki

1.Da da da da dap da dap da dap da dap 2x 

Wat weet je van vroeger van ridders en kastelen? Hoe dansten ze een hofdans en hoe klonk hun lied. Een nar en een minstreel een jonkvrouw een heer. ’t Is al lang geleden. Hoe was het ook alweer?

2.Da da da da dap da dap da dap da dap 2x

Wat weet je van vroeger van koningen en keizers? Van Willem van Oranje , de slag bij Waterloo. Ze streden en vochten haast iedere keer. ‚ t Is al lang geleden. Hoe was het ook alweer?
Da da da da dap da dap da dap da dap 2x

scheersliep-adriaen-va-ostade_scissors-grinder

2.De scheresliep van Adriaen van Ostade

1.KOMT VRIENDEN IN HET RONDE MINNAARS VAN ENEN STIEL. Ik zal u gaan verkonden hoe ik door ‚t slijperswiel. De kost verdien voor vrouw en kind schoon blootgesteld aan weer en wind.
Refrein: Terlierelom terla. Van linksom rechtsom draait mijne steen Door het roeren van mijn been.Ju ju ju ju ju ju ju ju.

2.De kleerfrik maakt ons kleren voor acht stuivers per dag. Wil hij zijn loon vermeren hij snijdt meer dan hij mag. Maar ik met mijne slijpersteen. Ik win meer in een uur alleen Refrein…

3.De maalder moet graan malen tot in het fijnste meel. Hij doet dubbel betalen voor zijne droge keel. Maar ik door ijver en door vlijt ik win mijn brood in eerlijkheid Refrein..

4.Sa vrienden voor het leste all’ ambachten zijn goed Maar ‚t mijn is toch het beste schoon ik soms slapen moet. Op hooi en strooi in ene stal. ik heb de kost voor niemendal Refrein…

(Uit een liedboek uit 1783.)

images

1.DRIE SCHUINTAMBOERS is de vertaling van een oud-Frans soldatenlied, dat waarschijnlijk ten tijde van de Slag bij Fontenoy in 1745 is gecomponeerd door een tamboer uit het Franse leger. ‘Schuintamboer’ is een verbastering van ‘jeune tambour’ (jonge tamboer) uit de originele Franse tekst ‘Trois jeunes tamboers’ Bron: Wikia

1.DRIE SCHUINTAMBOERS DIE KWAMEN UIT HET OOSTEN 2x Van je rombom wat maal ik erom die kwamen uit het Oosten rombom.

2.Een van de drie zag daar een aardig meisje 2x Van je rombom wat maal ik erom zag daar een aardig meisje rombom

3.Zeg meisje lief mag ik met jou verkeren 2x Van je…

4. Zeg jongeman dat moet je mijn vader vragen 2x

5. Zeg oude heer mag ik jouw dochter trouwen 2x

6. Want zij is mij de schoonste aller vrouwen 2x

7. Zeg jongeman zeg mij wat is jouw rijkdom 2x

8. Mijn rijkdom is daar wil ik niet om jokken Mijn rijkdom is een trommel met 2 stokken

9. Nee schuintamboer mijn kind kun jij niet krijgen 2x

10.Zeg oude heer ik heb nog iets vergeten 2x

11.Mijn vader is Groothertog van Brittanje 2x

12.Mijn moeder is de koningin van Spanje 2x

13.Zeg jongeman je mag mijn dochter trouwen 2x

14.Nee ouwe heer je mag je dochter houwen 2x

-Zing het lied afwisselend met zijn allen (verteller en het refrein) en met solisten voor de jongeman, het meisje en de ouwe heer.

-Vraag de kinderen welke instrumenten goed passen als begeleiding bij het refrein en probeer dat uit. TIP: neem een eenvoudig ritme dat je kunt herhalen. (er zitten 4 tellen in de maat)

Disclaimer; Ik heb mijn best gedaan alle rechthebbenden te bereiken en/of te noemen in de bronnen. de inhoud is nadrukkelijk niet commercieel bedoeld. Mocht ik iets ten onrechte op de site gezet hebben of over het hoofd hebben gezien neem dan contact met me op. Zie reactieformulier hieronder. (wordt niet gepubliceerd)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s